KARIJERA U AVALA ADI

Ako vas motiviše strast pretvaranja ideja u stvarnost ukoliko verujete u izazove koji pokreću kreativnost i stvarate poverenje prema proizvodima, saradnicima i klijentima, pridružite se timu koji u postizanju visokih ciljeva ulaze svoje srce i znanje.

PRIPREMA I RAZVOJ

Tehnicka podrska - Tehničku podršku čini tim ljudi koji se bavi definisnjem tehnološkog postupka i izrade kalkulacija, kreira radne naloge za dva proizvodna pogona i izrađuje planove proizvodnje.

 

Priprema štampe
Izrada grafičkih formi za offset i flexo štampu
•    CTP (Computer to Plate):
Osvetljavanje ofset ploča na:
Luscher Xpose B1 format
Trendsetter 1600 Platesetter
VLF Quantum B0 format
• Osvetljivanje grafičkih filmova: Dolev 800
• Izrada flexo štamparskih fotopolimernih formi:
Osvetljavanje i razvijanje polimera na Combi F III BASF mašini.
Montaža flexo formi na JM Heaford mašini.
• Priprema boja:
Savremen sistem sa pratećim softverom za mešanje ofset i flexo vodenih iz osnovnih baza.
• Projektovanje i izrada alata:
Projekte realizuje tim ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti ambalaže uz pomoć najmodernije opreme i softvera.
Dostupna je izrada probnih uzoraka, formi za lakiranje, pertinex ploča za kontra forme kao i izrada osnovnih i pomoćnih, ravnih i rotacionih alata za štancanje u laser tehnologiji.

 

Izrada graficke forme za offset I flexo stampu
•    Ofset forme za štampu na hromokartonu izrađuju se CTP (computer to plate) tehnologijom, na
termalnom osvetljivaču Luscher, kojim se postiže kvalitetna rasterska tacka.
Format CTP osvetljivača je B1. Razvijanje ploča obavlja se na mašini Gunz&Jensen.
Ploče se kontrolišu IC plate instrumentom.

 

Trendsetter 1600 Platesetter VLF Quantum (F-speed) Print Konzola

  • termalna tehnologija 830 nm Thermal IR
  • Max. Format 1145 x 1430mm
  • 12 ploca/1h
  • rezolucija-2400dpi
  • Screening 200 lpi

imag1157

Kodak Prinergy Workflow (1 bit Tiff)

Razvijacica: G&J Tiger 125

•    Flexo forma za štampu na talasastoj lepenci se izrađuje osvetljavanjem i razvijanjem fotopolimernih
ploča na mašini Combi F III BASF.
•    Za osvetljavanje se koristi i grafički film koji se radi na mašini za osvetljivanje Dolev 800. Kontrola
filma se obavlja IC film instrumentom.
•    Gotova flexo forma dobija se montiranjem fotoplimera na mašini JNHeaford za montažu. Na ovoj
mašini postoji mogućnost izrade probnog otiska.

 

CTP-slika
CTP osvetljivac

 

•    Flexo forma za stampu na talasastoj lepenci se izradjuje osvetljavanjem I razvijanjem fotopolimernih ploca na masiniCombi F III BASF.
fotopolimer slika
Osvetljivac za fotopolimere

 

•    Za osveljavanje se koristi I graficki film koji se izradjuje na masini za osvetljivanje Dolev 800. Kontrola filma se obavlja IC film instrumentom.

 

Dolev 800 slika
Osvetljivac za film

 

•    Gotova flexo forma dobija se montiranjem fotoplimera na masini Jnheaford za montazu. Na ovoj masini postoji mogucnost izrade probnog otiska.
•    Masina za montazu fotopolimera-slika

•    Priprema boja- u Avala Adi se izrađuju iz baznih boja gde možemo da dobijemo svaku nijansu iz Pantone skale. U talas kartonu radimo sa Storkovom kuhinjom a u Hromo ambalaži svaku boju određujemo pomoću softvera Ink Formulation a boja se meri SpectroEye instrumentom.

 

Novi projekti

• Avala se bavi  razvojem i usavrsavanjem  novih projekata.  Projekat  prilagodjavanja stampe iz tehnike duboke stampe ofsetnoj tehnici, za velike svetske kompanije: Philip Morris, British American Tobacco.
•    Projekat implementiranja LCC lakova i dobijanje  strukturnog efekata

•    Projektovanje I izrada alata - realizuje tim ljudi koji ima  dugogodišne iskustvo u oblasti izrade I projektovanju alata, opremljeno je najmodernijom opremom.

Izrada probnih uzoraka - probni uzorci se izradđuju  na ploteru „Elcede“na osnovu dostavljenog tehničkog crteža ili na osnovu predloga tima za projektovanje alata. Na ploteru se mogu raditi lak forme i pertinex ploče za kontra forme.
•    Odeljenje poseduje  program  “DieCAD” za projektovanje rasklopa komercijalne
transportne ambalaže .
•    U sklopu odeljenja za izradu alata posedujemo  Laser ELCEDE sa funkcijom rezanja
ravnih i rotacionih štanc formi.
•    Svi noževi, bigovi, perforacije u našem odeljenju se savijaju i seku mašinski, na mašini
“Coilmate”  proizvođača ELCED-e
•    Pružamo tehničku i praktičnu podrsšku kao i mogućnost izrade idejnog rešenja
komercijalne i transportne ambalaže po “Ecma” i “Fefco”  standardima, kao  izradu
probnih uzoraka.

 

AvalaAda-laser2
Laser ELCEDE
•    Svi noževi, bigovi, perforacije u našem odeljenju se savijaju  I seku mašinski na mašini “Coilmate”  proizvođača ELCED-e
•    Pruzamo tehnicku I praktičnu podrsku kao I mogucnost izrade idejnog resenja komercijalne I transportne ambalaze po “Ecma” I “Fefco”  standardima, kao I izradu probnih uzoraka.

 

Uslužna delatnost  u AvalaAdi:

Laserska Izrada štanc alata :
•    ravnih alata,  max formata 1600 x 1200mm sa mogućnošću izrade pratećih izbijača,
•    rotacionih (korube) čiji su standardni prečnici (D) 177mm, 385mm I 487,3mm.
Izrada fotopolimera:
Format fotopolimera 4,32mm je:  1200 x 900mm, Format fotopolimera 6,35mm je 1200 x 900mm.
Izrada grafickog filma:
Maksimalni format grafickog filma je 1100 x 800mm.
Montaza fotopolimera I izrada probnog otiska:
Pruzamo usluge montiranja fotopolimernih klise prema tehničkom crtežu
Izrada probnog otiska za za offset stampu:
IzradaPrint proofova  svih velicina, max. Format B1,  po Fogrinom standardu
Izrada ofsetnix I flexoboja:
Mogucnost pravljenja boja po pantone katalogu ili po dostavljenom uzorku.
Izrada blanko uzoraka komercijalne I transportne ambalaže:
do max formata 1600x1200mm (format uzorka u razvijenom obliku) na Ploteru “Elcede”.
Kontakt osobe:
Izrada fotopolimera, filma, montaža i probni otisak: +381 11 2075 536, kontakt osoba Zorica Nikolić
Izrada štanc alata i uzoraka: +381 11 2075 581, kontakt osoba Dejan Miljković